Våre tjenester

P38 Project - AS 

Byggteknisk rådgvining  - Entreprenørtjenester

Om oss

Med over 40 års erfaring fra bygg & anleggsvirksomhet tar vi jobben seriøst. Vi har stort fokus på HMS og gjennomføring av prosjekter på en skånsom og trygg måte. 

Vi bistår og styrer innkjøp av byggevarer til ulike typer prosjekter. Vi organiserer også prosjekter ved innleie av ulike håndverks grupper. Vi organiserer logistikk, varsling og koordinering i henhold til oppsatte planer og økonomiske rammer.


Vi kjører prosjekter hvor det foretas vindusskift i sameier, bygårder og boligblokker uten bruk av stillas. Vi reduserer montasjekostader med inntil 70 %. Og i tillegg slipper du kostnader med andre håndtverkere involvert i prosjektet.


Vi jobber aktivt med klima & miljøbesparende tiltak.

Vi er synlig og sterk på kundetilfredshet.

Kvalitet og seriøsitet har ingen begrensning.


Vi holder hva vi lover og
bidrar til reduserte utslipp.

                            

Kontakt